Gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulum ve uygulama adımları ile ilgili bilgileri aşağıda sizler için derledik, tabi ki bu zor ve meşakkatli bir süreç ancak kısa vadede faydalarını göreceğiniz bir yapıl oluşacaktır.

İhtiyaçları, Kapsamı ve Hedefleri Belirleyin
Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, GGYS (FSMS) başlatırken, gıda işletmecilerinin öncelikle kendilerine “Neden?” diye sormaları gerekir. (yani, "Gıda işimin neden bir gıda güvenliği yönetim sistemine ihtiyacı var?"). Hiçbir kuruluş mükemmel değildir ve büyük olasılıkla gıda işletmecisi, operasyonları etkileyen kusurları veya sorunları zaten fark etmiştir. Ancak bu iyileştirme alanları anlamlıdır.


Müşteriler nelerden şikayet ediyor?
Son denetiminde hangi uygunsuzluklar çıktı?
Gıda işletmesi herhangi bir gıda olayı yaşadı mı veya gıda kaynaklı hastalık vakalarıyla ilişkili mi?


Gıda güvenliğine ilişkin ihtiyaçlarını açıkça belirledikten sonra kapsama geçebilir. GGYS'nin kapsamını tanımlamak için şunu sormanız yeterlidir:
Bu gıda güvenliği yönetim sistemi neyi çözebilir ve neyi çözemez?
GGYS'nin çözebileceği sorunlardan önceliklerimiz neler olmalıdır? (Örneğin, halk sağlığı endişeleri, öncelik listesinin en başına gelmelidir.)
3 ila 5 ana sorundan oluşan bir öncelik listesiyle, gıda işletmecisi şimdi bu sorunların etkisini azaltacak ve ele alacak bir hedef veya hedefler düşünmelidir. Nihai hedefler daha sonra gıda güvenliği yönetim sisteminin hedefleri haline gelecektir. Her hedef/hedef S-M-A-R-T olmalıdır: Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zamanında.

Gıda Güvenliği Politikası Oluşturun
GGYS bağlamında, bir gıda güvenliği politikası, gıda işinin GGYS hedeflerine nasıl ulaşacağıdır. Firmanın gıda güvenliği uygulamalarını değiştirmeye veya iyileştirmeye devam etmesini sağlayacak yönetim yapısını ana hatlarıyla belirtmelidir. Politika ayrıca aşağıdaki durumlara ilişkin prosedürleri de içermelidir:
Bir müşteri veya tüketici (bir üçüncü taraf aracılığıyla) şikayet ederse; özellikle resmi bir şikayet veya yasal işlem ise
Bir gıda olayı veya gıda kaynaklı hastalık salgını meydana gelirse (ve gıda işiyle ilgilidir)
Yiyeceklerin güvenli olmaması için kasıtlı olarak uyarlanmış olması (gıda sahtekarlığı)
Gıda işletmesi tarafından dahili veya talep edilen üçüncü taraf denetimleri, incelemeleri, denetimleri, testleri ve diğer değerlendirmeler yoluyla gıdanın güvenli olmadığı kabul edilmesi
Gıda, güvenilir bir makam (yerel sağlık konseyi veya ulusal bir kurum gibi) tarafından güvensiz olarak ilan edildi ve geri çekilmesi/geri çağrılması gerekiyor ise

Gıda işletmesi tarafından piyasaya sürülen veya satılan her gıda veya gıda ürünü için firma, aşağıdakileri içeren bir tehlike kontrol planı oluşturmalıdır:
Gıda ürününün bilgileri
Hammaddelerin, bileşenlerin ve ürünle temas eden malzemelerin özellikleri
Kullanım amacı ve tüketiciler 
Gıdanın hazırlanması, işlenmesi, dağıtımı veya işlenmesi ile ilgili süreçler
Gıda ile ilişkili tehlikeler ve bunların riskleri
tTehlikelerin kabul edilebilir seviyeleri ve kritik sınırları
tehlikeler kritik limitleri aştığında alınacak önlemler
Tehlikelerin kabul edilebilir seviyelerde kalmasını sağlamak için kontrol önlemleri
Tehlike kontrol planları düzenli olarak güncellenmeli ve tüm çalışanlar bu planları nasıl takip edecekleri ve uygulayacakları konusunda yeterince eğitilmelidir.

 

Ön Koşul Programlarını Takip Edin
Daha önce bahsedildiği gibi, ön koşul programlarının örnekleri GMP, GAP ve GHP'dir. GMP ön koşul programını takip etmek için gıda işletmecilerinin standart işletim prosedürleri oluşturması ve düzenli olarak GMP denetimleri yapması gerekecektir. GAP ön koşul programı için, firmanın kontaminasyon risklerini belirlemek ve ürünlerin depolanmasını ve işlenmesini izlemek için saha geçmişini değerlendirmesi gerekecektir.
GHP ön koşul programı, gıda işletmecilerinin tesisin, ekipmanın ve personelin temizliğini gözlemlemelerini gerektirecektir. Kişisel hijyen ve düzenli sanitasyon da uygulanmalıdır. Diğer ön koşul programları arasında satın alma yönetimi, haşere kontrolü ve gıda atığı yönetimi yer alır.

 

Sistemin Etkinliğini Ölçün
Gıda işletmecileri, gıda güvenliği yönetim sisteminin sürdürülmesinde proaktif olmaları gerekse de, bu, sistemin değiştirilemez olduğu anlamına gelmez. Diğer herhangi bir sistem veya program gibi, FSMS de sürekli olarak gözden geçirilmeli ve geliştirilmelidir. Bunu yapmanın iyi bir yolu, ölçülebilir olması gereken GGYS'nin hedeflerine bir göz atmaktır.

Bir gıda güvenliği yönetim sisteminin değerlendirilmesine yardımcı olacak sorular:
GGYS'nin hedeflerine ulaşıldı mı?
Firma tarafından belirlenen zaman çizelgesi içinde hedeflere ulaşıldı mı?
Çalışanlar GGYS'yi sürdürmekten memnun mu?
Çalışanlar GGYS'nin gerektirdiği görevleri tamamlamakta zorluk çekiyor mu?
Çalışanların veya dış paydaşların GGYS'ye yardımcı olacak öneri ve tavsiyeleri var mı?
Bu öneri ve tavsiyeler mevcut GGYS'ye entegre edildi mi?

 

Facebook TwitterLinkedinRSS Feed