Brezilya ve Güney Carolina'daki bilim adamlarından yapılan bir araştırma, gıda endüstrisinde Yalın Altı Sigma'nın (LSS) uygulanmasının genel performansı olumlu yönde etkilediğini ve operasyonlara daha fazla dahil edilmesi durumunda büyük bir etkisi olabileceğini tespit etti.

Yayınlanan çalışma, yönetim ve liderlik pozisyonlarında daha fazla insanın Yalın Altı Sigma uygulayıcıları olmasını gerekli görüyor; bunun sektörde başarının anahtarı olduğu tespit edilmiş durumda.

"Bulgularımız, LSS'nin bu sektörde etkili olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, gıda endüstrisi performansı LSS uygulamalarının benimsenmesinden olumlu etkileniyor” şeklinde görüş bildirmişler.

145 Firmanın Katıldığı Araştırma
Federal São Carlos Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden ve Clemson Üniversitesi Yönetim Bölümünden araştırmacılar, çalışmayı yapmak için bir araya gelmiş. Araştırmacılar, Yalın Altı Sigma stratejilerinin operasyonları etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için 145 şirketin çerçevesini incelemiş.

Bu inceleme, kritik başarı faktörleri, uygulanan araçlar ve yöntemler, karşılaşılan engeller ve elde edilen faydalar dahil olmak üzere gıda endüstrisinde Yalın'ın kullanımına ilişkin mevcut bilgileri pekiştirdi.

Bu çalışma aynı zamanda Yalın ve sürekli süreç iyileştirmenin sektörde büyük bir etki yaratarak maliyetleri azaltıp üretkenliği artırabileceğini tespit etti.

Bunun yakın tarihli bir örneği, Fransız gıda işleme işletmesi Sodebo'dur. Şirket süpermarketlerde, servis istasyonlarında, havaalanlarında ve tren istasyonlarında hazır pizza, makarna, salata ve sandviç satışı konusunda uzmanlaşmıştır.

Şirket, 1970'lerde yerel bir şarküteri olarak mütevazi başlangıcından bu yana, üretim süreçlerine esneklik eklemek için Tek Dakikada Kalıp Değişimi (SMED) kullanımı da dahil olmak üzere, şirketin büyümesine yardımcı olmak için Yalın uygulamaları kullandı.

2020'deki koronavirüs salgınıyla birlikte şirket, verimli ve etkili güvenlik prosedürleri oluşturmak için Yalın uygulamaları kullandı. Ayrıca çalışanları, yeni kuralları uygulamak için en iyi yöntemlere karar vermeleri için kendi departmanlarında Kaizen etkinlikleri düzenlemeye teşvik ettiler.

 

Gıda Endüstrisindeki Yalın Uygulamalarına Dair Potansiyel Zorluklar
Çalışma, gıda endüstrisinin yapısının, Yalın Altı Sigma adaptasyonuna bazı zorluklar sunduğuna dikkat çekti. Onlara göre, bu engelleri aşmanın yolu, liderlerinin Yalın'ın potansiyel faydalarına daha aşina olmalarını gerektiriyor.

Altı Sigma ve İstatistiksel Süreç Kontrolü uygulayarak gıda endüstrisinin bu alanda fayda sağlayabileceği tespit edilmiş ve yayınlanmıştır.

Yöneticilerin katılımı ve taahüdü bu konuda gereklidir çünkü Yalın uygulamaları uygulamaya koymak öncelikle eğitim için finansal kaynaklar gerektirir, "öncelikle maliyet düşürmeye odaklanan düşük marjlara sahip bir sektörde zor olabilir.

Yalın Altı Sigma konusunda eğitim almış personele sahip olmanın avantajları dezavantajlarından çok daha ağır basmaktadır.

Bu bulgular, LSS uygulamalarının gıda endüstrisi performans iyileştirmesiyle ilişkin yönetimsel farkındalık arttıkça, yöneticilerin çalışanları araçları kullanarak deneyim kazanmaya teşvik edeceğini göstermektedir.

Son olarak, gıda sektörü de diğer tüm sektörlerdeki işletmeleri rahatsız eden aynı sorunla karşı karşıya kalabilmektedir, değişime direnç... Yapılan bir ankete katılan yöneticilerin yarısından daha azının yeni verimlilik ve etkinlik düzeyleri sağlayabileceklerine ve mevcut iş modellerini dönüştürebileceklerine inandıklarını tespit etmiştir, bu da yöneticilerin değişim yolunda gözlerini ve değişime inanmaları için ufuklarını açacak eğitimleri almaları ve sonrasında da yalın yöntemler ile firmalarını geliştirmelerini sağlayacaktır.

 

 

Facebook TwitterLinkedinRSS Feed