Gıda güvenliği, tedarik zinciri boyunca gıda kaynaklı hastalık ve yaralanmaları önlemeye yönelik gıdaların yetiştirilmesi, hazırlanması, işlenmesi ve depolanmasındaki uygulamaların tamamını ifade eden bir sistemdir. Gıda ürünleri, çiftlikten fabrikaya ve sofraya, tedarik zinciri boyunca yolculukları sırasında çok sayıda sağlık tehlikesiyle karşılaşabilir.

Bu riskleri azaltmak ve tüketicilere zarar vermemek için gıda üretim döngüsünün her aşamasında güvenli gıda işleme prosedürleri uygulanmaktadır.

Bu anlamda gıda güvenliği, küresel gıda endüstrisinin her yönünü ilgilendiren çözüm üretme, uygulama ve hesap verebilirliğe yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

Bir gıda güvenliği sertifikası, bir işletmenin gıdayı güvenli bir şekilde işlemek için gereken temel bilgi, deneyim ve becerilere sahip olup olmadığını gösterir.

Güvenli gıda sertifikası, gıda tedarik zincirindeki ürünlerin, süreçlerin veya sistemlerin kabul edilen gıda güvenliği standartlarını karşıladığının üçüncü taraf, bağımsız ve akredite bir kuruluş tarafından doğrulanmasıdır.

Güvenli gıda sertifikasyonu, uygulanacak testlerin, analizlerin, incelemelerin ve denetimlerin sonuçlarına dayanır. Bu değerlendirme çalışmaları, kabul edilen ulusal ve uluslararası sektör standartlarını esas aldığı için, sertifikasyon, tüketicilere güven vermektedir.
Gıda güvenliği sertifikası olan işletmeler, pazarda stratejik bir avantaj elde etmek amacı ile de belge talep etmektedir. Bu belge, tüketicilere ve pazara, işletmenin ulusal veya uluslararası kabul görmüş bir sistemin gerekliliklerini başarıyla karşıladığını kanıtlamaktadır. Belli bir güvenli gıda programına göre sertifika alan işletmeler, pazarda rekabet avantajı elde etmektedir.

Güvenli gıda sertifikasyonu, gıda tedarik zinciri boyunca iş yapmak için ortak bir gereklilik haline gelmiştir. Küresel gıda sektöründe, gıda yetiştiricilerinin, üreticilerin, işleyicilerin, ithalatçıların, ihracatçıların, distribütörlerin, perakendecilerin ve paketleyicilerin, ürünlerin tüketim için güvenli olmasını sağlamak üzere tasarlanmış gıda standartlarına uyması ve sertifikalandırması beklenmektedir.

Facebook TwitterLinkedinRSS Feed